Odbiór przewodów kominowych

Odbiór przewodów kominowych w Zakładzie Kominiarskim Marcin Wnętrzak obejmuje sprawdzenie przez kwalifikowanego Mistrza Kominiarskiego:

 • drożności przewodów
 • prawidłowości przebiegu i odległości od przewodów łatwo palnych części konstrukcyjnych budynku
 • wielkości przekroju przewodów
 • grubości ścian kominowych
 • wypełnienia spoin
 • szczelności przewodów
 • otworów wlotowych, wyczystnych i rewizyjnych
 • wylotów przewodów
 • prawidłowość podłączeń urządzeń grzewczo-spalinowych i wentylacyjnych
 • prawidłowość ciągu kominowego
 • urządzeń pomocniczych jak otwory wyłazowe, drabiny, ławy kominowe, poręcze, klamry

Odbiór przewodów kominowych należy przeprowadzić po wykonaniu stanu surowego budynku oraz przed oddaniem budynku do użytku.

Po wykonaniu odbioru przewodów Mistrz Kominiarski sporządza protokół odbiorczy uwzględniający zakres badań, uchybienia i niezgodności z przepisami.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. Nr 89 z 1994 r. poz. 414 z późniejszymi zmianami) art. 57