Odbiór przewodów kominowych – Odbiór kominiarski

Odbiór przewodów kominowych inaczej zwany Odbiór kominiarski w Zakładzie Kominiarskim Marcin Wnętrzak obejmuje sprawdzenie przez kwalifikowanego Mistrza Kominiarskiego:

 • drożności przewodów
 • prawidłowości przebiegu i odległości od przewodów łatwo palnych części konstrukcyjnych budynku
 • wielkości przekroju przewodów
 • grubości ścian kominowych
 • wypełnienia spoin
 • szczelności przewodów
 • otworów wlotowych, wyczystnych i rewizyjnych
 • wylotów przewodów
 • prawidłowość podłączeń urządzeń grzewczo-spalinowych i wentylacyjnych
 • prawidłowość ciągu kominowego
 • urządzeń pomocniczych jak otwory wyłazowe, drabiny, ławy kominowe, poręcze, klamry

Odbiór przewodów kominowych należy przeprowadzić po wykonaniu stanu surowego budynku oraz przed oddaniem budynku do użytku.

Po wykonaniu odbioru kominiarskiego Mistrz Kominiarski sporządza protokół odbiorczy uwzględniający zakres badań, uchybienia i niezgodności z przepisami.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. Nr 89 z 1994 r. poz. 414 z późniejszymi zmianami) art. 57

Znajdź nas na facebooku!