Czym jest CEEB ZONE?

Baza Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) jest częścią projektu Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE) mającego na celu poprawę jakości powietrza w Polsce. CEEB jest pierwszą w Polsce ewidencją źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach. Gminy mają dostęp do tej bazy, co umożliwia im monitorowanie rodzajów ogrzewania na swoim terenie. Dzięki temu mogą podejmować skuteczne działania mające na celu redukcję zanieczyszczeń powietrza, np. wspierając programy termomodernizacji budynków lub wymiany źródeł ciepła. Baza CEEB zbiera deklaracje od właścicieli i zarządców budynków, a w przyszłości będzie zawierać jeszcze więcej informacji. Obywatele mają dostęp do dedykowanych e-usług, takich jak zamówienie inwentaryzacji budynku lub przeglądu przewodów kominowych.

OD 18 WRZEŚNIA BR., CZYLI OD URUCHOMIENIA WSZYSTKICH FUNKCJONALNOŚCI CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW, PROTOKÓŁ ELEKTRONICZNY POTWIERDZI WYKONANIE PRZEGLĄDU PRZEWODÓW KOMINOWYCH. BĘDZIE TO JEDYNA WAŻNA FORMA POTWIERDZENIA. PROTOKÓŁ ELEKTRONICZNY CAŁKOWICIE ZASTĄPI DOTYCHCZASOWY DOKUMENT PAPIEROWY.

Z dniem 18 września br. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków stanie się podstawowym narzędziem pracy każdego kominiarza w naszym kraju.

Należy pamiętać, że system, jak każde narzędzie, nabiera wartości dopiero poprzez poprawne i pełne jego wykorzystanie. Właściwe posługiwanie się systemem przez jego użytkowników pozwoli skupić się na sprawnej obsłudze usługi związanej z przeglądami przewodów kominowych.

Powyższe w połączeniu z prawidłową realizacją nowych przepisów regulujących przeglądy, sprawi, że system faktycznie ułatwi codzienną pracę, a co ważniejsze przyczyni się do realizacji głównego celu – poprawy jakości powietrza w Polsce.

PROTOKÓŁ ELEKTRONICZNY
Kluczową czynnością w procesie przeglądu przewodów kominowych jest wystawienie protokołu elektronicznego, tzw. e-protokołu. Od momentu wdrożenia pełnej wersji systemu protokół elektroniczny (e-protokół) będzie jedyną ważną formą , która potwierdza wykonanie przeglądu przewodów kominowych.

Forma elektroniczna pozwoli szybko i łatwo sięgnąć do protokołu, gdy zajdzie taka potrzeba.

W każdej chwili będzie można pobrać go ze swojego konta w systemie.

Znajdź nas na facebooku!