Czyszczenie przewodów kominowych

Czyszczenie przewodów kominowych należy do usług naszego Zakładu Kominiarskiego. Zapewniamy czyszczenie kominów (dymowego, spalinowego lub wentylacyjnego) na całej dostępnej długości z zanieczyszczeń lotnych i ruchomych (sadze, popioły i pyły). Wraz z usunięciem i wyniesieniem tych zanieczyszczeń na zewnątrz nieruchomości w miejsce wskazane przez właściciela lub zarządcę nieruchomości. Po wyczyszczeniu przewodu kominowego wystawiamy odpowiedni protokół z wykonanej pracy. W zależności od rodzaju przewodu ma on swoją ważność. Dla przewodów dymowych, na opał stały zaleca się je czyścić co 3 miesiące, przewody spalinowe czyli na opał gazowy lub olejowy co 6 miesięcy, a przewody wentylacji grawitacyjnej 1 raz na rok.

Regularne czyszczenie przewodów kominowych pieca węglowego zapewnia niezaburzone odprowadzanie spalin na zewnątrz, nieosadzanie się nadmiaru sadzy, uniknięcie zapalenia się sadzy w kominie, odpowiedni ciąg dymu, łatwe palenie w piecu.

Zakład Kominiarski Marcin Wnętrzak realizuje czyszczenie kominów na terenie miasta Bielsko-Biała i okolic.

PRZEWODY DYMOWE:

  • kominki
  • piece c.o.
  • piece kominkowe
  • kuchnie węglowe
  • piece zimowe

CZYSZCZENIE CO 3 MIESIĄCE

PRZEWODY SPALINOWE:

  • paleniska na opał gazowy
  • paleniska na opał olejowy

CZYSZCZENIE CO 6 MIESIĘCY

PRZEWODY WENTYLACYJNE:

  • wentylacja grawitacyjna

CZYSZCZENIE 1 RAZ NA ROK

Częstotliwość wykonywania usługi czyszczenia przewodów kominowych reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 07.06.2010 roku. W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z późn. zm. Rozdział 7 § 34).

Znajdź nas na facebooku!