Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych

Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych według prawa budowlanego powinna być wykonywana przez Mistrza Kominiarskiego 1 raz na rok (Wydany protokół jest ważny 12 miesięcy). Natomiast w przypadku budynków wielkopowierzchniowych tzn. powyżej 2000 m2 2 razy na rok. (Protokół jest ważny 6 miesięcy)

Za kontrolę przewodów kominowych odpowiedzialny jest właściciel budynku lub zarządca.

Zakład kominiarski Marcin Wnętrzak oferuje Państwu usługę okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych. Przegląd stanu technicznego przewodów polega na sprawdzeniu drożności przewodów, prawidłowości ich wykonania i podłączeń. Podczas kontroli kominiarz sprawdza również zgodność przewodów z obowiązującymi przepisami i normami.

KONTROLA PRZEWODÓW:

  • dymowych
  • spalinowych
  • wentylacyjnych

1 RAZ NA ROK

Kontrola przewodów kominowych zgodnie z zapisem art. 62.1C ustawy “Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

Znajdź nas na facebooku!