Opinie, zaświadczenia i inwentaryzacje kominiarskie

Zakład Kominiarski Marcin Wnętrzak wykonuje usługi w zakresie wydawania opinii, zaświadczeń i inwentaryzacji.

Opinie kominiarskie

  • przypisanie urządzeniom grzewczo-kominowym właściwych przewodów kominowych
  • wskazanie rozwiązań techniczno-budowlanych przy projektowaniu zmian przeznaczenia istniejących przewodów kominowych

Wydając opinię jako Zakład Kominiarski Marcin Wnętrzak ustosunkowujemy się do aktualnego stanu urządzeń, wymieniamy braki i uchybienia oraz wskazujemy sposoby lub rozwiązania techniczne warunkujące prawidłowe, ekonomiczne i bezpieczne eksploatowanie  sprawdzonych urządzeń.

Zaświadczenia kominiarskie

  • zaświadczenie o prawidłowości podpięcia urządzenia grzewczo-kominowego do przewodów kominowych
  • zaświadczenie o prawidłowo wykonanej wentylacji i prawidłowej wymianie powietrza

Inwentaryzacje – opis stanu faktycznego podłączeń urządzeń grzewczo-kominowych i wentylacyjnych. Jako załącznik z przeprowadzonej inwentaryzacji Zakład Kominiarski Marcin Wnętrzak sporządza plan schematyczny urządzeń grzewczo-kominowych i wentylacji.

Opinie, zaświadczenia i inwentaryzacje kominiarskie należą do sfery usług tzw. nieobowiązkowych, wykonywanych na podstawie indywidualnego zlecenia na potrzeby m.in gazowni, sanepidu, wydziału architektury, zarządcy wykonawcy.

Ważność powyższych dokumentów określa się na od pół roku do 1 roku w zależności od ustaleń urzędu.