Ławy kominiarskie – jakie stosować?

Ludzie, którzy uważają zawodowego kominiarza za kaskadera są w błędzie. Kominiarz powinien kierować się ostrożnością i zdrowym rozsądkiem. Wymaganie od kominiarza przejścia po pogniłych ławach argumentując to zazwyczaj „Panie ja tam sam wychodzę a Pan się boisz” jest bardzo nie na miejscu.

Do czyszczenia i kontroli przewodów kominowych powinien być stały i nieutrudniony dostęp.

Zdjęcie nie pozostawia żadnych wątpliwości brak ław kominiarskich uniemożliwia sprawdzenie przewodów kominowych wentylacyjnych.

Zaleca się stosować ławy ze stali ocynkowanej z ażurową powierzchnią, która zmniejsza ryzyko poślizgnięcia się.

WAŻNE: Przy montażu stopni kominiarskich należy pamiętać o tym żeby zamontować je z myślą o tym, by kominiarz (bądź inna osoba wykonująca prace na wysokości) mógł swobodnie po nich przejść do danego celu, a nie wspinać się po nich np. poprzez podciąganie. Rozmieszczenie stopni warunkują odpowiednie przepisy.

§ 308 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie stanowi (w Dziale VII – Bezpieczeństwo użytkowania), że:
1. W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych należy zapewnić wyjście na dach co najmniej z jednej klatki schodowej, umożliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych.
2. W budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) wyjścia, o których mowa w ust. 1, należy zapewnić z każdej klatki schodowej.
3. Jako wyjście z klatki schodowej na dach należy stosować drzwi o szerokości 0,8 m i wysokości co najmniej 1,9 m lub klapy wyłazowe o wymiarze 0,8×0,8 m w świetle, do których dostęp powinien odpowiadać warunkom określonym w § 101.
4. Na dachu o spadku ponad 25% oraz na dachu pokrytym materiałami łamliwymi (tłukącymi) należy wykonać stałe dojścia do kominów, urządzeń technicznych oraz anten radiowych i telewizyjnych.
5. Dojścia, o których mowa w ust. 4, na odcinkach o nachyleniu ponad 25% powinny mieć zabezpieczenia przed poślizgiem.
6. Na dachu o spadku ponad 100% powinny być zamocowane stałe uchwyty dla lin bezpieczeństwa lub bariery ochronne nad dolną krawędzią dachu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *